DANH SÁCH TRÚNG THƯỞNG

TT

Thời gian

Giải thưởng

Số điện thoại

1 24/07/2019 - 22/08/2019 01 chỉ vàng SJC 9999 8477692xxxx
2 23/08/2019 - 21/09/2019 01 chỉ vàng SJC 9999 8490454xxxx
3 22/09/2019 - 21/10/2019 01 chỉ vàng SJC 9999 8490664xxxx
4 24/07/2019 - 21/10/2019 50 triệu tiền mặt 8470530xxxx